Jūsu Samsung TV var parādīt "60Hz" neatkarīgi no displeja iestatījumiem, jo ​​informācijas ekrāns apraksta ievades atsvaidzes intensitāti, nevis faktisko displeja atsvaidzes intensitāti. Tomēr Samsung televizori piedāvā funkciju Auto Motion Plus, kas pārveido šo signālu parādīšanai ekrānā ar frekvenci 120Hz. Konfigurējiet šo opciju, izmantojot Samsung izvēlni, kuru var novērtēt, izmantojot tālvadības pulti.

1. solis

Ieslēdziet savu Samsung TV.

2. solis

Televizora tālvadības pultī nospiediet "Izvēlne".

3. solis

Nospiediet "Enter", lai izvēlētos "Picture", kas jau ir iezīmēts pēc noklusējuma.

4. solis

Nospiediet tālvadības pults bultiņu pogas, lai iezīmētu "Attēlu opcijas", un nospiediet "Enter", lai to atlasītu.

5. solis

Iezīmējiet “Auto Motion Plus 120Hz” un nospiediet “Enter”.

6. solis

Iezīmējiet “Standard” un nospiediet “Enter”, lai iespējotu Auto Motion Plus 120Hz.

7. solis

Nospiediet "Exit", lai izietu no izvēlnes.